Magazyn artystyczno-naukowy

Oprawa graficzna magazynu artystycznego i wydarzeń towarzyszących


Data realizacji:
2013 – 2015

Klient:
Woof Woof Arf Arf

Zadanie

Woof Woof Arf Arf to tematyczny magazyn artystyczno-naukowy. Moim zadaniem był projekt logotypu, strony internetowej oraz projekt i skład całego magazynu. Magazyn  tworzony był przez studentów i doktorantów polskich uczelni. Wydanie każdego numeru magazynu wiązało się z serią wystaw towarzyszących odbywających się w różnych miastach Polski i prezentujących prace odnoszące się do zagadnienia danego numeru. W związku z tym projektowałam również plakaty, banery internetowe, reklamy i materiały romocyjne wystaw.

Realizacja

Każdy numer magazynu dotyczył innego tematu, zawierał różnego typu treści (fotografie, screeny z video, dokumentacje wystaw, teksty teoretyczne). Chciałam stworzyć coś, co będzie tworzyło zauważalną identyfikację wizualną, które zepnie tak różne elementy, jednak nie będzie konkurowała z nimi wizualnie. Zdecydowałam się na tzw. „wywalenie bebechów na wierzch”, czyli posłużenie się siatką jako elementem graficznym magazynu i plakatów. Siatka jest więc elementem przewodnim wszystkich materiałów.

Sam logotyp miał nawiązywać do przyrody, ponieważ temat każdego numeru nawiązuje do szeroko rozumianych zjawisk przyrodniczo-kulturowych. Magazyn nazywa się Woof Woof Arf Arf, to dźwięki wydawane przez psa, jednak nie chcieliśmy decydować się na coś oczywistego np. jedno konkretne zwierzę, czy jedną roślinę, ale raczej stworzyć coś niestandardowego i zaskakującego. Stąd pomysł kanciastych ptaków, które mówią do siebie za pomocą języka, który my określamy jako psi. Sam kształt i forma (ostre kąty, czarne linie) nawiązuje również do siatki stosowanej w składzie magazynu. Również krój pisma magazynu i ten zastosowany w logotypie są te same.

Youtube
Vimeo
Google Maps