Branding, projekt magazynu i identyfikacja wizualna wystaw

Magazyn Woof Woof Arf Arf

Zadanie

Woof Woof Arf Arf to tematyczny magazyn artystyczno-naukowy. Nasza praca składała się z projektu logotypu, strony internetowej oraz projektu i składu całego magazynu. Wydanie każdego numeru magazynu wiąże się z serią wystaw towarzyszących odbywających się w różnych miastach Polski i prezentujących prace odnoszące się do zagadnienia danego numeru.

Realizacja

Zasadniczą ideą było „wywalenie bebechów na wierzch”, czyli posłużenie się siatką jako elementem graficznym magazynu i plakatów. Sam logotyp miał nawiązywać do przyrody, ponieważ temat każdego numeru nawiązuje do szeroko rozumianych zjawisk przyrodniczo-kulturowych.


Data realizacji:
od 2013-2015


Klient:
Woof Woof Arf Arf

Youtube
Vimeo
Google Maps