Śpiewnik dla seniorów

Projektowanie dla osób zmagających się z demencją


Data realizacji:
2018

Klient:
TRITIA

Zadanie

Komplet dwóch śpiewników dla seniorów i osób zmagających się z demencją został opracowany w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”. W ramach projektu zorganizowano warsztaty muzyczne (arteterapeutyczne) skierowane do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Domów Spokojnej Starości z Polski, Czeskiej Republiki i Słowacji. Śpiewniki zawierają ludowe pieśni pogranicza polsko – czesko – słowackiego.

Realizacja

Dobry projekt to taki, który jest dostosowany do odbiorcy. W przypadku śpiewnika projektowanego z myślą o seniorach myślimy o ludziach, którzy mają słabszy wzrok, większy problem ze skupieniem uwagi. Z tego powodu bardzo ważne jest, by dobrać odpowiedni krój pisma. Ludziom starszym odpowiadają kroje proste, przejrzyste i czyste, co sprawia, że są bardzo czytelne. Pogrubienie kroju pisma wpływa na jego kontrastowość, dzięki temu osoby ze słabszym wzrokiem będą mogły ten tekst przeczytać. Unikamy krojów dekoracyjnych i pisanek, które w tym wypadku jedynie odwracają uwagę i mogą przysparzać sporo trudności i frustracji. Z tego samego powodu nie używamy dodatkowych ozdób na stronach w postaci ikon, obrazków, kolorowych tekstów, podkreśleń. Prostota to klucz do sukcesu. Wszystkie teksty napisane są czarnymi literami na białym tle, co jest najbardziej przyjazne dla oczu. Zastosowałam większe odstępy pomiędzy liniami, by wzrok spokojnie prześlizgiwał się z wyrazu na wyraz, z linii na linię. Istotne jest również, aby stosować sporo pustego miejsca i marginesy pomiędzy większymi partiami tekstu (w tym wypadku zwrotkami), co uporządkuje treści i tym samym zmniejszy zmęczenie wzroku. Jedyne kolory, jakie pojawiają się w projekcie, mają pomóc w odnalezieniu odpowiedniej piosenki. Nie powinny być zbyt jasne (np. żółty), ponieważ zbyt mały kontrast spowoduje zmniejszenie czytelności numeru piosenki (biała litera na żółtym tle). Nie mogą być również zbyt ciemne (granat), ponieważ oznaczenie melodii (kropki) będą się zlewały z tekstem zwrotki. Dzięki zastosowaniu nasyconych i kontrastowych kolorów nawigacja wewnątrz śpiewnika jest jasna i czytelna.

W publikacji dla seniorów zmagających się z demencją zastosowano pogrubiony krój pisma oraz większe odstępy pomiędzy liniami, co ułatwia czytanie osobom ze słabszym wzrokiem. Wykorzystano jednostronny zapis, czarno-biały druk, redukując do minimum wszelkie dystraktory (dodatkowe kolory, różne wielkości kroju pisma) – czynniki, które rozpraszają wzrok i zaburzają skupienie uwagi.

W śpiewniku dla sprawnych seniorów wprowadzony jest zapis melodii (autorski pomysł prowadzącego warsztaty Rafala Bałasia) w postaci kropek wskazujących zmiany melodyczne zamieszonych nad konkretnymi sylabami tekstu. Takie rozwiązanie pozwala na naturalne podążanie za tekstem i melodią bardzo intuicyjny sposób. W publikacji zastosowano nasycone i kontrastowe kolory, które mają pomóc w odnalezieniu odpowiedniej piosenki.

Pani Urszula, pracując z nami – czyli osobami reprezentującymi różne zawody (od menadżerów projektowych, przez terapeutów zajęciowych, aż po etnologów) – wykazała się nie tylko dużą wiedzą merytoryczną, ale także cierpliwością i umiejętnościami komunikacyjnymi, co pozwoliło na wypracowanie zadowalających nas efektów.

Marta Sláviková Dyrektorka TRITIA

czytaj dalej

Youtube
Vimeo
Google Maps