Za to chylimy czoła i rekomendujemy jej osobę do dalszej współpracy.

Marta Sláviková, dyrektor

Z panią Urszula Kluz-Knopek podjęliśmy współpracę w czerwcu 2018 roku. Stanęliśmy wtedy przed niełatwym zadaniem, pracując przy projekcie: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”. Jak wskazuje sam tytuł, po pierwsze był to projekt międzynarodowy (czesko-polsko-słowacji); po drugie skierowany do seniorów i mający szeroki wydźwięk społeczny – bo pierwszy raz stanęliśmy przed zadaniem opracowania śpiewnika, który miał być dostosowany do ludzi starszych, a także tych, którzy zmagają się z demencją. Nie wzorowaliśmy się na żadnej publikacji o podobnych charakterze!

Pani Urszula, pracując z nami – czyli osobami reprezentującymi różne zawody (od menadżerów projektowych, przez terapeutów zajęciowych, aż po etnologów) – wykazała się nie tylko dużą wiedzą merytoryczną, ale także cierpliwością i umiejętnościami komunikacyjnymi, co pozwoliło na wypracowanie zadowalających nas efektów.

Rekomendujemy Panią Urszulę Kluz-Knopek jako profesjonalną graficzkę, pracującą w oparciu o bogaty warsztat merytoryczny, a także pasjonata swojej pracy.

W efekcie opracowaliśmy nie jeden (jak zamierzaliśmy pierwotnie), ale dwa śpiewniki! Są to publikacje przystosowane do seniorów, osób niedowidzących oraz osób zmagających się z chorobami otępiennymi. Obydwie te pozycje doskonale sprawdziły się w trakcie warsztatów muzyczno-terapeutycznych.

Podsumowując: Pani Urszula przygotowała graficznie publikacje, które są komunikatywne dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, reprezentującymi pogranicze trzech krajów: Polski, Czeskiej Republiki i Słowacji! Za to chylimy czoła i rekomendujemy jej osobę do dalszej współpracy, która wymaga zaangażowania, dużego zasobu wiedzy, empatii i serdeczności, zrozumienia racji i potrzeb drugiej osoby.

Współpraca

Komplet dwóch śpiewników dla seniorów i osób zmagających się z demencją. Publikacje zostały opracowane w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”. 

Youtube
Vimeo
Google Maps